1/9/16

1/9/2016 ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α,Β,Γ Λυκείου σχολικό έτος 2016- 17, 2015-16 και σε pdf και το ΦΕΚ - απόλυση μαθητών - εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Αυτό είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2016-17 για την Α΄, Β΄και Γ΄Λυκείου
 και  σε pdf 


                                                                    Α  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                                    μαθήματα ( ώρες )

        
·        Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  (5)
·        Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
·         Λογοτεχνία  (2)
·        Άλγεβρα (3)
·        Γεωμετρία  (2)
·        Φυσική  (2)
·        Χημεία  (2)
·        Βιολογία  (2)
·        Ιστορία, (2)
·        Πολιτική Παιδεία (3).
·        Θρησκευτικά (2)
·        Ερευνητική Εργασία (2)
·        Ξένη Γλώσσα (2)
·        Φυσική Αγωγή (2)
επιλογής  ένα από τα
·        Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (2)
·         Εφαρμογές Πληροφορικής (2)
·        Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (2)
·        Καλλιτεχνική Παιδεία (2)


                                              Β  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                              μαθήματα ( ώρες )


·        Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2)
·        Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
·        Λογοτεχνία (2)
·        Άλγεβρα (3)
·        Γεωμετρία (2)
·        Φυσική (2)
·        Χημεία (2)
·        Βιολογία (2)
·        Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1)
·        Ιστορία (2)
·        Φιλοσοφία (2)
·        Πολιτική Παιδεία (2)
·        Θρησκευτικά (2)
·        Ερευνητική Εργασία (1)
·        Ξένη Γλώσσα (2)
·        Φυσική Αγωγή (1)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
·        Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3)
·        Βασικές Αρχές Κοινωνικών (2)
 Θετικών Σπουδών
·        Φυσική (3)
·        Μαθηματικά (2)

                                                       Γ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                       μαθήματα ( ώρες )

·        Γενικής Παιδείας

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (1)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (2 )
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  (1)
ΙΣΤΟΡΙΑ   (2)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  (2)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (2)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1)
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  (2)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  (2)

·        προσανατολισμού

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (5)
ΙΣΤΟΡΙΑ     (3)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ       (3)
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ      (2)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ    (2)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (5)
ΦΥΣΙΚΗ   (3)
ΧΗΜΕΙΑ   (3)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ    (2)
ΑΕΠΠ    (2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (5)
ΑΟΘ        (3)
ΙΣΤΟΡΙΑ    (3)
ΑΕΠΠ   (2)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ    (2)

Επιλογής  ένα από τα
·        Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) (2)
·        Ελεύθερο Σχέδιο (2)
·        Γραμμικό Σχέδιο (2)
·        Ιστορία της Τέχνης (2)  
·        Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (2)Και το ΦΕΚ Α ,Β ΛΥΚΕΙΟΥ 
            ΦΕΚ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ