Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα εργαστηριακές ασκήσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα εργαστηριακές ασκήσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

15/3/13

 εργαστηριακή άσκηση : παρασκευή σαπουνιού


εργαστηριακή άσκηση : παρασκευή σαπουνιού

το φύλλο εργασίας

και  η παρουσίαση

παρασκευή σαπουνιού
η εργαστηριακή άσκηση για τη Β΄Λυκείου γενικής παιδείας


εργαστηριακή άσκηση : παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας

και 

2. παράγοντες χημικής ισορροπίας


η εργαστηριακή άσκηση της Β΄κατεύθυνσης


ταχύτητα  αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουνχημικό ρολόι ιωδίου

1. το φύλλο εργασίας

και

2. η παρουσίαση  :        ρολόι ιωδίου


εργαστηριακή άσκηση Β΄ κατεύθυνσης


16/10/12


εργαστηριακές ασκήσεις σχολ. έτος 2012-13

ΧΗΜΕΙΑ  Α’ Λυκείου

1) Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (6)

2) Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων (7)


ΧΗΜΕΙΑ Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

1) Οξείδωση της αιθανόλης (1,β)

2) Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων (3)

3) Παρασκευή σαπουνιού(6)

ΧΗΜΕΙΑ Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης
1) Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης (1)
2) Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν  (2)
3) Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (5)
ΧΗΜΕΙΑ Β’ Λυκείου Επιλογής
1) Ηλεκτρόλυση διαλύματος ηλεκτρολύτη (6)
2)Επιμετάλλωση (7)
ΧΗΜΕΙΑ  Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης
1) Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων (1)
2) Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη χρήση του Multilog
      ή  την κλασική μέθοδο (2)
3) Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών(2)

27/11/11

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέτρηση ενθαλπίας εξουδετέρωσης (ΔΗn) ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση

Όργανα και συσκευές που θα χρειαστείτε
• 2 ογκομετρικούς κυλίνδρους των 50 ml .
• 2 πλαστικά ποτήρια από αφρώδες πλαστικό , το ένα μέσα στο άλλο που θα αποτελέσουν το θερμιδόμετρό μας.
• Το πλαστικό καπάκι του ενός ποτηριού.
• 1 θερμόμετρο.
• 1 ζυγός.

αντιδραστήρια
Διαλύματα: ΗCl 0,1M και NaOH 0,1M

Διαδικασία πειράματος

Μετρείστε  με ακρίβεια 50 ml διαλύματος ΗCl  με τον ογκομετρικό κύλινδρο  και τοποθετήστε τα στο θερμιδόμετρό σας.
Κλείστε το θερμιδόμετρο με το καπάκι του και προσαρμόστε στο άνοιγμα το θερμόμετρο.
Όταν σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, περίπου μετά από 1min, σημειώστε τη θερμοκρασία αυτή με σύμβολο θ αρχική.
Μετρείστε με ακρίβεια  50 ml διαλύματος ΝαΟΗ με τον δεύτερο ογκομετρικό κύλινδρο. Μεταφέρετε με προσοχή το διάλυμα στο θερμιδόμετρο, κλείστε καλά το καπάκι και ανακινούμε περιστροφικά το περιεχόμενο για λίγα δευτερόλεπτα.
Παρατηρήστε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει.
Καταγράψτε την τελική θερμοκρασία (τη μέγιστη) και τη σημειώνετε με το σύμβολο θ τελική.

Προσδιορισμός ενθαλπίας εξουδετέρωσης


Μετρήσεις: Μάζα διαλύματος αντίδρασης
Tελική θερμοκρασία διαλύματος
θτελική=………oC
Aρχική θερμοκρασία διαλύματος
θαρχική=………oC
Μεταβολή θερμοκρασίας
Δθ=……….  oC
Θα θεωρήσουμε ότι η πυκνότητα των διαλυμάτων είναι ίση με 1 g/mL κι επομένως η μάζα του διαλύματος της αντίδρασης ισούται με 100 g.
Υπολογισμοί
Παρατήρηση: Θεωρούμε την ειδική θερμοχωρητικότητα των διαλυμάτων είναι c~ 1cal/g oC, καθώς και την θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου αμελητέα.
Θερμότητα που απορροφήθηκε από το διάλυμα

 Q= m c Δθ =…………………………………………………………cal

Μετατρέπουμε τη θερμότητα σε J και στη συνέχεια σε kJ 1cal=4,18 J
Η θερμότητα που υπολογίσαμε πειραματικά αντιστοιχεί σε αντίδραση 0,005 mol οξέος με 0,005 mol βάσης.
Επομένως υπολογίζουμε για 1 mol την ενθαλπία εξουδετέρωσης
                         ΔΗn …………….kJ/mol.

Δίνεται η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση ΔΗn=-57.1 kJ/mol
Παρατηρήσεις:

Συγκρίνατε την τιμή της ενθαλπίας που βρήκατε με την πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης (ΔΗn0= -57,1 kJ ή  13,7 kcal).  Πώς δικαιολογείτε την διαφορά;