19/4/12

Ασκήσεις και θέματα Β΄Λυκείου

                                           Κεφάλαιο 4 Χημική ισορροπία
Περιλαμβάνει ασκήσεις και θέματα πανελλαδικών εξετάσεων